Bedrijf in Beeld: Stichting Promes

Deze keer in Bedrijf in Beeld: Stichting Promes. De onderwijsstichting is gevestigd in Meppel. Al jaren bestuurt en verbindt de stichting diverse scholen in de gemeenten Meppel en Staphorst. Niels Strolenberg is voorzitter van het College van Bestuur van Promes. Na zelf een aantal jaar voor de klas te hebben gestaan, werd hij steeds nieuwsgieriger naar de verbinding tussen scholen en hun omgeving. Wat kunnen scholen voor hun omgeving en kinderen betekenen, en hoe kun je ze aan elkaar verbinden? Hier houdt Promes zich ook mee bezig. Door verschillende projecten uit te voeren bij scholen komt de stichting steeds een stapje dichter bij het beantwoorden van die vraag.

Een kansrijke samenwerking
Promes is sinds september 2023 officieel partner van de Regiocampus, maar werkte al wel langere tijd samen met andere partners van de Regiocampus. Door ook met de Regiocampus samen te werken, ontstaan er nieuwe kansen waardoor Promes nog meer projecten kan realiseren. ‘Mensen die in de Regiocampus zitten, zijn echt gecommitteerd aan maatschappelijke vraagstukken. We hebben vraagstukken die we gezamenlijk zien en waar we samen oplossingen voor bedenken en stappen in zetten.’ zegt Niels. Dit sluit ook mooi aan bij de doelen en werkwijze van Promes.

Door leerlingen projecten of opdrachten uit te laten voeren voor of met bedrijven in de buurt, bouwen zij relaties op met die bedrijven. Promes brengt leerlingen en verschillende bedrijfssectoren, zoals de bouw, zorg, kunst en cultuur, techniek en wetenschap bij elkaar. Door samen te werken met de Regiocampus heeft Promes haar netwerk uitgebreid, waardoor de stichting leerlingen meer kansen kan bieden in de praktijk in de samenleving. ‘Het onderwijs reikt ook tot buiten de school,’ aldus Niels. ‘Op pad gaan in de samenleving. Daar past deze beweging met de Regiocampus heel goed bij.’

Doelgericht te werk
Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting staan bij Promes centraal. Vooral het ontmoeten van andere mensen en een bijdrage aan elkaar kunnen leveren, vindt Niels zeer belangrijk. ‘School is een ontmoetingsplek om nieuwe verhalen te ontwikkelen in relatie met anderen.’ Verhalen van kinderen, van ondernemers, van leerkrachten, en verhalen die we in de samenleving hebben. Ook bij de Regiocampus komen al deze verhalen samen. Niels vertelt namelijk dat bij de Regiocampus veel mensen van diverse kennisinstellingen samenkomen die graag samen een vraagstuk willen gaan oppakken. Die connectie met anderen, daar streeft Promes naar.

Kansrijk leren en wereldgericht onderwijs zijn bij Promes ook erg van belang. ‘Je verbinden met de wereld om je heen,’ vertelt Niels. ‘Als ik keuzes maak, heeft dat effect op anderen.’ Promes wil ook zorgen voor meer gelijke kansen in het onderwijs. Als het scholen in de gemeenten Meppel en Staphorst niet meer lukt om een leerling gepast onderwijs te bieden, kunnen ze gebruik maken van door Promes aangeboden speciaal basisonderwijs, zodat leerlingen alsnog educatie kunnen krijgen. ‘Ik denk dat we dan toekomstgericht bezig zijn. Daar moet je als onderwijs deel van uitmaken.’

Toekomstblik
De volgende stap die Promes graag wil nemen, is kijken naar de uitdagingen die zich in Meppel bevinden. Bijvoorbeeld, hoe kan het bedrijfsleven financieel bijdragen aan beter onderwijs?  Samen met de Regiocampus gaat de stichting hiermee bezig. Want dat wil Promes. Een toekomstgerichte omgeving voor kinderen zo kansrijk mogelijk maken, zodat ze hun eigen plek in de samenleving kunnen vinden. ‘En dan leren we kinderen de zorg te dragen voor zichzelf, voor de ander en voor de wereld om hen heen.’

Deel dit bericht