07 apr 2020

Elke maand een bedrijf in beeld. Deze keer: hogeschool Windesheim. In deze samenwerking verbinden wij studenten en leerlingen van andere scholen en organisaties in de regio. In multidisciplinaire teams werken zij samen aan maatschappelijke vraagstukken.

Professionals en studenten uit alle sectoren werken samen in creatieve en innovatieprojecten. Een dergelijke leeromgeving is ontzettend leerzaam voor onze studenten. En daarnaast bouwen zij natuurlijk meteen een mooi netwerk op. “Het mooie aan de samenwerking tussen de Regiocampus en hogeschool Windesheim is dat we samen kunnen creëren,” aldus Mirjam Kramer-Buursma, ambassadeur Regiocampus bij hogeschool Windesheim.

Geweldige Wijk en de leercommunity
Een van de projecten waar de samenwerking tussen de Regiocampus, hogeschool Windesheim en andere partijen goed naar voren komt is de Geweldige Wijk. Het doel van dit project is om bij kansarme gezinnen eerst via armoedeverlichting dagelijkse stress te verminderen en zelfredzaamheid te versterken. Om vervolgens hun veerkracht en mentale fitheid te bevorderen. “Het innovatieve karakter van Geweldige Wijk zit hem niet alleen in de manier waarop mensen in armoede worden ondersteund, maar ook in nieuwe vormen van samenwerking. In dit geval gemeente, sociaal ondernemer, welzijn en wetenschap. Dit brengt een bepaalde ‘complexiteit’ als ook kansen (studenten kunnen vanuit de verschillende invalshoeken meedraaien in het programma) met zich mee“, aldus Lammie van den Bosch.

Binnen de regiocampus is de vraag neergelegd of en hoe de samenwerkende partners gezamenlijk onderwijs zouden kunnen ontwikkelen, met als doel te komen tot samenwerkend leren en innoveren, waarbij maatschappelijke vraagstukken centraal staan. Zo is ook het idee ontstaan voor een leercommunity, waar het project de Geweldige Wijk een pilot in is. In de leercommunity is het de bedoeling dat door interprofessioneel samenwerken studenten vanuit diverse opleidingen, zowel mbo als hbo mee participeren om aan de slag gaan met een vraag vanuit de praktijk. Maar om dat te realiseren, hebben we te maken met verschillende curricula. Daarom wordt er nu gewerkt aan een didactisch concept, zodat studenten flexibel in kunnen stappen in een project. Het idee is om het via scrumschool op te zetten. Een docent komt dan in rol van product owner of scrummaster zodat een opdrachtgever niet constant met verschillende mensen te maken krijgt. “De docent is de vaste waarde, daaronder zit een projectteam van verschillende studenten van verschillende opleidingen en scholen“, besluit Lammie.

Studentopdrachten
Ook studenten van hogeschool Windesheim voeren regelmatig opdrachten uit voor de Regiocampus. Zo is een groep onder leiding van Wouter Pol van Windesheim en Grytsje Havinga van het Drenthe College aan de slag gegaan met de gastvrijheid van de ondernemers in Meppel. Wouter: “De Regiocampus heeft een duidelijke netwerkfunctie. Het is een plek waar verschillende partijen samenkomen. Een verbinding leggen tussen vraag en aanbod, daar ligt hun kracht. Ze hebben ook een mooie locatie, bij het groene café waar we samen met studenten en organisaties veel sessies hebben belegd. Voor onze studenten was het een andere onderwijsvorm. Ze zijn gewend om voor studiepunten een klassiek rapport op te leveren. Nu kwamen ze erachter dat ze gelijk al wat voor de ondernemers konden betekenen, zonder alleen een rapport te schrijven. Ze hebben een spel opgeleverd, waarmee de ondernemers in Meppel ontdekken hoe ze gastvrijer kunnen zijn.

Spel die de studenten hebben opgeleverd

Wouter vervolgt enthousiast: “Gezien de behoefte van de ondernemers is er een win-win-situatie gecreëerd. Op deze manier bleven zowel de studenten als ondernemers betrokken, wat mooi was om te zien. Ik zou in de toekomst graag blijven samenwerken met de Regiocampus, want de samenwerking verliep heel plezierig.”

Ideeën
De Regiocampus kijkt continu naar hoe studenten en organisaties zo goed mogelijk bediend kunnen worden. Mirjam sluit af: “Dat brengt mij ook meteen op ideeën. Er liggen al een paar mooie initiatieven waar we weer vol voor gaan samen. Een paar mooie projecten, die nog in het verschiet liggen. Ik heb er zin in!”

Deel dit bericht