25 nov 2020

In bedrijf in beeld lichten we elke keer een samenwerkingspartner uit. Dit keer in bedrijf in beeld: de Gemeente Westerveld.

Gemeente Westerveld is ruim een jaar geleden één van de samenwerkingspartners van de Regiocampus geworden. Wethouder De Haas licht toe wat deze deelname voor de gemeente Westerveld betekent:

“In samenwerking met zorg, het onderwijs en gemeenten kunnen we werken aan onze gezamenlijke opgaven, zoals het realiseren van een inclusieve samenleving, sociale innovatie en een gezonde leefstijl voor onze inwoners. Tegelijkertijd leveren we een bijdrage aan het versterken van de regio.”

Samenwerking in projecten
Vanuit de Regiocampus is de gemeente Westerveld, in samenwerking met Universiteit Wageningen en de gemeenten Meppel en Steenwijkerland, gestart met een universitair onderzoek: “De club van de gezonde eters”. Het doel van dit onderzoek is om ouderen meer bewust te maken van het belang van gezond eten en drinken en op weg te helpen om gezondere keuzes te maken in hun dagelijkse eet- en drinkpatroon. Dit past heel goed bij de ambitie van de gemeente Westerveld in het bevorderen van een gezonde leefstijl onder haar inwoners.

Op 21 september 2020 is het pilot-onderzoek van ‘de club van de gezonde eters’ gestart. Huishoudelijk medewerkers van de Zorgzaak hebben een training van Universiteit Wageningen gevolgd. Hierin hebben ze geleerd wat gezond eten en drinken voor ouderen inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe ze met de oudere cliënten hiermee aan de slag kunnen gaan binnen hun huidige taken. De deelnemers waren erg enthousiast over de trainingen en gaven aan zich hierdoor ook beter bewust te zijn geworden van hun eigen voedingspatroon. De cliënten die zij van advies voorzien zijn ook erg enthousiast over de voedingsadviezen.

In Frederiksoord wordt een vitaliteitscampus ontwikkeld in en rondom de voormalige Tuinbouwschool, op initiatief van ondernemers en Regiocampus partner Ruud Slot. De vitaliteitscampus wordt een kennis-, trainings- en belevingscentrum voor een vitaal, gezond en gelukkig leven, geïnspireerd door het gedachtegoed van Johannes van den Bosch.

Daarnaast is in de gemeente Westerveld een onderzoek gestart naar positieve gezondheid. De gemeente merkt dat steeds meer organisaties en verenigingen enthousiast zijn over positieve gezondheid. Ook gemeente Westerveld is hier enthousiast over, maar merkt tegelijkertijd ook dat het soms lastig is om vanuit dit gedachtegoed de vertaalslag naar de praktijk te maken. Daarom heeft gemeente Westerveld een opdracht ingediend bij het Ondernemerspunt van de Regiocampus. In een samenwerking van Hogeschool VIAA en Hogeschool Windesheim zijn zes verpleegkunde studenten in september 2020 aan de slag gegaan met deze opdracht. Met de resultaten van het onderzoek wil gemeente Westerveld graag toe naar een gedragen plan en beleid waar positieve gezondheid een prominente plek in heeft.

Toekomstvisie
Wethouder de Haas:

“We verwachten dat de Regiocampus door steeds meer organisaties en bedrijven wordt gevonden, zodat dit leidt tot samenwerking in mooie projecten en opdrachten die de regio duurzaam zullen gaan versterken.”

Ook samenwerken met de Regiocampus? Neem contact op!

Deel dit bericht