Erna werkt als directeur bestuurder bij Terra, een groep van scholen voor groen onderwijs. Bij deze scholen, in meer dan zeven plaatsen, kan voortgezet onderwijs,  en middelbaar beroepsonderwijs  gevolgd worden. Tevens biedt Terra onderwijs voor volwassenen via TerraNext. Voor het middelbaar onderwijs kan gekozen worden voor de richting vmbo-basis, kader en gemengde leerweg. Ook kan op het vmbo gestart worden met het groene Lyceum. Voordat Terra lid werd van de Regiocampus was er beperkte samenwerking in Noordoost Overijssel. Nu Regiocampus en Terra de handen ineen hebben geslagen, kunnen ze samen veel voor het groene onderwijs betekenen.

Een groene school
Terra is een opleidingscentrum waar meerdere scholen aan verbonden zijn. Deze scholen bevinden zich in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. De opleidingen die worden aangeboden hebben een ‘groen karakter’. Dit houdt in dat de opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur en milieu. Hieronder vallen onder andere de opleidingen tot hovenier, groenstylist of food, life & innovation.

Levenlang ontwikkelen, TerraNext
Naast het mbo is er ook het‘levenlang ontwikkelen’. Terra stimuleert met dit project de leerlingen, studenten en eigen medewerkers om zich te blijven ontwikkelen. ‘De maatschappij is continue in beweging.’ Met leven lang ontwikkelen bieden de scholen manieren aan om certificaten te behalen. ‘

Voor in de toekomst
Voor Terra zelf staat er in de toekomst wellicht een fusie te wachten met het Drenthe College. ‘Met deze fusie kunnen we een breder onderwijs aanbieden, terwijl we ons op dezelfde regio blijven richten’, vertelt Erna. ‘De intentieverklaring is in december getekend.’

Door de samenwerking met de Regiocampus kan Terra goed met andere bedrijven en ander onderwijs samen werken. Terra hoopt de thema’s innovatie en duurzaamheid in te brengen bij de Regiocampus. Daarnaast willen ze de krachten graag bundelen, zodat het onderwijsaanbod in de regio sterk blijft. ‘Wat ik de Regiocampus toewens voor in de toekomst? Dat ze de bestaande initiatieven vasthouden en zich door ontwikkelen, waardoor er extra partners aansluiten en het netwerk nog breder gedragen kan worden’. Volgens Erna zou dit projecten makkelijker maken. ‘Bovendien kunnen de partners van de Regiocampus helpen om de vitale omgeving, die de Regiocampus graag ziet, te behouden.’

Deel dit bericht