25 jun 2020

In bedrijf in beeld lichten we elke keer een samenwerkingspartner uit. Dit keer in bedrijf in beeld: het Deltion College.

Deltion is een van de samenwerkingspartners van de Regiocampus en al jarenlang betrokken bij de organisatie en projecten. Vanuit het Deltion College is Simone van Ruth bestuurslid van de coöperatie Regiocampus.

Waarom deze samenwerking?
Deltion heeft veel studenten die woonachtig zijn in de regio. Deltion vind het belangrijk om studenten uit die regio te verbinden met organisaties die daar gevestigd zijn. De mbo uit Zwolle werkt samen met o.a. zorgpartners en andere instellingen en bedrijven aan vernieuwend onderwijs dat voor alle partijen meerwaarde oplevert.

Samen met Viaa, Windesheim en Drenthe College werkt Deltion aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Simone van Ruth, collegedirecteur Welzijn & Gezondheid:

Deltion studenten participeren in het Ondernemerspunt, het Academisch Lab en ook in de Proeftuinen en Projecten. Met alle leden en partners leveren we zo een bijdrage aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Van toegevoegde waarde
Deltion leidt studenten op voor het werkveld.  Bij Deltion kun je een keuze maken uit 225 opleidingen waar er keuze is uit allerlei sectoren en aanwezige expertise. Al onze studenten doen een deel van hun opleiding via stages in de praktijk. Het Deltion heeft dus een goede relatie met het werkveld. De leraren bij Deltion zijn steeds op zoek naar uitdagende projecten, waardoor studenten zich kunnen richten op vraagstukken die echt in de praktijk van alledag relevant zijn. En zeg nou zelf: wat is er leuker dan dat? Dan zie je hoe jouw oplossing een ondernemer of instelling echt verder helpt. De studenten van Deltion zijn praktisch van aard en dat zorgt voor concrete en werkbare oplossingen.

Toekomstvisie
De Regiocampus heeft zich de afgelopen jaren steeds meer uitgebreid. Waar eerst het accent lag op de Zorgcampus, zijn er steeds meer initiatieven bijgekomen. Dat is heel positief.  De betrokkenheid van de bedrijven is groot, maar kan zeker nog verstevigd worden in de toekomst. Simone van Ruth:

Dat betekent dat we goed moeten luisteren waar de behoefte ligt en daar op aansluiten. De coronacrisis gooit wel een beetje roet in het eten. Veel ondernemers en bedrijven hebben nu andere zorgen aan hun hoofd en hebben daardoor niet altijd ruimte voor projecten.

Mooie kansen voor de toekomst
De werkgroep Zorgtechnologie is dit schooljaar weer actief opgepakt. Met vertegenwoordigers vanuit alle partners wordt nagedacht over hoe dit thema in de regio ingevuld kan worden. Er wordt nagedacht over welke projecten er op dit thema gerealiseerd kunnen worden en hoe daarin een mooie verbinding kan ontstaan tussen zorg en onderwijs. We willen dat zorgtechnologie veel meer ingebed raakt in zorgorganisaties, maar ook in het onderwijs van de partners kan het een steviger plek krijgen. Er ontstaan steeds meer verbindingen tussen vmbo, mbo en hbo. Dit bied mooie kansen voor de toekomst.  

Samenwerking in projecten
Een mooie samenwerking is de Praktijkleerroute. In samenwerking met Drenthe College en Zorgroep Noorderboog organiseert Deltion het onderwijs voor de opleiding Verzorgende IG/Medewerker maatschappelijke zorg op niveau 3. Het onderwijs vindt volledig plaats in de praktijk. Studenten krijgen op de zorglocatie les van leraren en leren op die manier op de werkvloer. Een prachtige manier van werken die zorgt voor een betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De kennis van de zorgmedewerkers wordt ter plekke benut door de studenten. Zo ontstaan mooie contacten en worden de studenten breed opgeleid. Daarnaast is Deltion betrokken bij het Studenten Start-Up traject, Dementievriendelijk Meppel & Steenwijkerland, Het Wijkleerbedrijf (welke gaat starten in augustus) Technische Zorg- en Innovatieprojecten en het Regiocampusgilde.

Ook samenwerken met de Regiocampus? Neem contact op!

Deel dit bericht