Projecten en proeftuinen

In het Ondernemerspunt wordt gewerkt aan opdrachten uit alle sectoren. Voor alle sectoren kunnen er ook proeftuinen en projecten worden opgestart. Voor de sector zorg en welzijn zijn de volgende proeftuinen en projecten in voorbereiding, in ontwikkeling of al gestart:

Student Gildeleren

“Het fijne van het Regiocampus Gilde is dat ik veel  ervaring kan opdoen in de praktijk.” 

Student Gildeleren

Evenementen