02 dec 2015

Wijklab Ezinge/Oosterboer De Regiocampus is in 2015 gestart met het wijklab Ezinge/Oosterboer. Studenten onderzoeken hoe de sociale verbinding binnen de Meppelse wijken versterkt kan worden. Ook helpen ze de wijkbewoners bij het opzetten van activiteiten en initiatieven die daaraan bijdragen.  

15 apr 2015

Zelfredzaamheid Met dit project wil Regiocampus bijdragen aan een professionele samenwerking rond het thema zelfredzaamheid. Hoe kunnen we samen inspelen op de groeiende behoefte aan zelfredzaamheid? Welke rol kunnen organisaties spelen en welke rol kan de maatschappij vervullen? (samenredzaamheid). Het projectteam denkt vervolgens ook na over het verwerken van dit thema in de opleidingen van […]