02 dec 2015

Proeftuin Wijklab Met deze proeftuin willen we de sociale cohesie bij burgers in de wijk versterken door middel van innovatie via samenwerkingen tussen burgers, professionals, studenten, onderzoekers en gemeente. het onderzoek is na 2 jaar afgerond. Er is een handleiding opgeleverd voor gemeente Meppel over de inrichting en inzet van een wijklab. Het vervolg is […]