02 dec 2015

Proeftuin Wijklab Met deze proeftuin willen we de onderlinge verbondenheid tussen burgers in de wijk versterken. Dit wordt gedaan door innovatieve samenwerking tussen burgers, professionals, studenten, onderzoekers en gemeente. Het onderzoek is na 2 jaar afgerond. Er is een handleiding opgeleverd voor gemeente Meppel over de inrichting en inzet van een wijklab. De proeftuin kan […]