02 dec 2015
Samenwerking

Stagematching Het project ‘Stagematching’ richt zich op de vraag hoe de aansluiting tussen de kennisvraag (vanuit praktijkorganisaties) en het kennisaanbod (vanuit onderwijsinstellingen) binnen de Regiocampus verbeterd kan worden. Uit onderzoek blijkt dat de uitdaging ligt op het gebied van afstemming en dat het vraagt om een softwaresysteem dat het proces inzichtelijk maakt en ondersteunt. Romy Snoeijenbos, […]

01 jun 2015
Doorlopende leerlijnen

Doorlopende leerlijnen de Regiocampus richt zich onder meer op het opleiden van voldoende en gekwalificeerde medewerkers. Bij het project ‘Doorlopende leerlijnen’ wordt gekeken naar de huidige lijn tussen het voortgezet onderwijs en het mbo en hbo. En naar de lijn tussen mbo en hbo. Er wordt onderzocht welke zaken goed gaan en waar nog verbetering […]

15 apr 2015
Opleiden

  Collectief opleiden voor de toekomst De functies in de zorg gaan in de komende jaren sterk veranderen. Bij het project ‘Collectief opleiden voor de toekomst’ wordt gekeken hoe onderwijsinstellingen, kenniscentra, zorginstellingen en gemeenten inspelen op deze ontwikkeling. Zowel bij het opleiden van toekomstige professionals als bij de anticipatie door huidige medewerkers. Hoe kunnen organisaties […]

27 mrt 2015
BHV

Onderwijstijd in BPV Onderwijsinstellingen staan voor het gegeven dat er meer docentgestuurde uren (contacturen) moeten worden opgenomen in het opleidingscurriculum. Dit gaat ten koste van het aantal stage-uren van studenten. Tegelijkertijd neemt het aantal beschikbare stageplaatsen af, onder meer doordat er steeds minder praktijkbegeleiders zijn. Dat is jammer, want de praktijk is de meest krachtige […]

27 mrt 2015
Zorgcampus Gilde Binnen de Regiocampus wordt gekeken naar vernieuwende, waardevolle concepten op het gebied van onderwijs. Een daarvan is het Zorgcampus Gilde. Het Gilde gaat terug naar het vanouds succesvolle model ‘meester-gezel-leren’. Dit betekent dat het onderwijs volledig plaatsvindt in praktijkinstellingen. Vakmanschap staat dus hoog in het vaandel. In februari 2015 is het Zorgcampus Gilde officieel [...]