01 jun 2015
Doorlopende leerlijnen

Proeftuin Academische werkplaats Bij deze proeftuin zoeken we naar de verbinding tussen hbo’s uit de regio met universiteiten in combinatie met zorg & welzijn en gemeenten. Daarna willen we uitbreiden naar mbo en voortgezet onderwijs. We moeten inspelen op behoeften in de regio. De proeftuin start met de verkennende fase het najaar van 2017.