Beschrijving project

Proeftuin Wijklab

Met deze proeftuin willen we de onderlinge verbondenheid tussen burgers in de wijk versterken. Dit wordt gedaan door innovatieve samenwerking tussen burgers, professionals, studenten, onderzoekers en gemeente. Het onderzoek is na 2 jaar afgerond. Er is een handleiding opgeleverd voor gemeente Meppel over de inrichting en inzet van een wijklab. De proeftuin kan een vervolg krijgen in andere wijken en gemeenten.

 

Deel dit bericht

Bekijk ook:

E-Health

E-health in de wijk

Bekijk project
BHV

Proeftuin Ketenaanpak

Bekijk project