Beschrijving project

Proeftuin Wijklab

Met deze proeftuin willen we de sociale cohesie bij burgers in de wijk versterken door middel van innovatie via samenwerkingen tussen burgers, professionals, studenten, onderzoekers en gemeente. het onderzoek is na 2 jaar afgerond. Er is een handleiding opgeleverd voor gemeente Meppel over de inrichting en inzet van een wijklab. Het vervolg is dat we deze proeftuin kunnen uitrollen in andere wijken/ gemeenten. De proeftuin wordt in het najaar van 2017 weer opgepakt.

 

Deel dit bericht

Project details

Vergelijkbare projecten