Beschrijving project

Vitaliteitscampus Frederiksoord

Vitaliteitscampus FrederiksoordDe Vitaliteitscampus is een nieuwe proeftuin, die in de nazomer van 2018 is gestart. Deze proeftuin is een plek waar leven, wonen, werken, leren, zorg en omzien naar elkaar, samenkomt (zelfredzaamheid). Het is gebaseerd op het geloof in een inclusieve samenleving, die is verbonden met de natuurlijke omgeving en de inwoner. De proeftuin is kleinschalig, dichtbij en open. De Vitaliteitscampus is een huis waar leren en experimenten centraal staat. Het is van waarde voor het hier en nu en geeft richting aan de samenleving van overmorgen. Daarbij zorgt het voor een kanteling in denken, organiseren en doen in het sociaal domein, dat het op gang brengt.

Studenten van Drenthe College, Hogeschool Viaa en Deltion College hebben gebrainstormd en onderzoek gedaan naar mogelijke vormen van leven, leren, wonen en werken. Samen met alle partners en studenten van de Regiocampus is er gewerkt aan een 24uur winterse Weldadigheid om deze inspirerende plek een boost te geven, dit event heeft in januari 2019 plaatsgevonden.

Uitkomsten 24 uur Groene Draadstede, nu vitaliteitscampus

Ruud Slot – directeur de Zorgzaak

“Anders denken, maar vooral samen anders doen is de sleutel tot succes”

Deel dit bericht