Beschrijving project

Agri-Food-Zorg

Een gezond voedingspatroon op latere leeftijd draagt bij aan een betere gezondheid en kwaliteit van leven. Onderzoek wijst uit dat ouderen in Nederland lang niet altijd een gezond voedingspatroon hebben, dat voldoet aan de basis richtlijnen. Met name de consumptie van groente, fruit en zuivel is te laag. De taskforce van de rijksoverheid “gezond eten met ouderen” concludeerde eerder dit jaar dat de rol van eten en drinken in de zorg nog vaak wordt onderschat. De effecten van een ongezond voedingspatroon kunnen op de langere termijn van invloed zijn op andere leefgebieden. Het is interessant om te onderzoeken of aandacht voor gezonde voeding, in combinatie met zorg en ondersteuning die in het kader van de Wmo wordt geboden, op de langere termijn positieve effecten heeft op de algehele gezondheid van klanten. In dit project willen we begeleiding op het sociale domein combineren met aandacht en ondersteuning op het gebied van gezonde voeding.

In dit onderzoek werkt Universiteit Wageningen samen met Gemeente Meppel, Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Westerveld, Stad & Esch, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Viaa, Drenthe College en Deltion College.

Ouderen stimuleren tot een gezonde voedselkeuze

Deel dit bericht

Bekijk ook:

Proeftuin VR-iendje

Bekijk project

Academisch lab

Bekijk project