Over Regiocampus

De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.


Het Ondernemerspunt

Het Ondernemerspunt is dé plek waar instellingen en bedrijven binnen en buiten de Regiocampus nieuwe ideeën, opdrachten, onderzoeken en stages in kunnen brengen en in contact kunnen komen met Regiocampuspartners. Er wordt multidisciplinair en Multi level samengewerkt met partners, professionals, studenten en ondernemers. Het Ondernemerspunt is het startpunt voor alle nieuwe ideeën. Iedereen (binnen en buiten Regiocampus) kan nieuwe ideeën indienen bij het Ondernemerspunt via de mail ondernemerspunt@regiocampus.nl. Het Ondernemerspunt stimuleert een doorlopende vraagarticulatie.

 

Kracht door samenwerking

Bij de Regiocampus staat samenwerking voorop: samen sterk in werken, leren en vernieuwen. De Regiocampus is een coöperatie waarin zes leden hun krachten bundelen. Daarnaast werkt de Regiocampus samen met meerdere organisaties, zogenoemde participanten. De Regiocampus staat altijd open voor organisaties met aanvullende krachten.

 

De Regiocampus is aangesloten als koploper bij de kopgroep van Zorgpact. De Kopgroep is een community van koplopers: innovatieve samenwerkingsprojecten waarin zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en/of overheden concrete resultaten hebben geboekt. De koplopers zijn een inspiratiebron voor andere regionale samenwerkingen én voor elkaar. Een lerend netwerk dat voorop gaat in de vernieuwing van zorg, welzijn en onderwijs. Meer informatie vind je op de site.

Ook is de Regiocampus aangesloten bij de Regionomie. De Regionomie is een onderdeel ontstaan vanuit de Rabobank. Deelnemers zoeken actief naar de kracht van verbinding. De winst is altijd voor een vitale, lokale samenleving. Meer informatie vind je op de site.