De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Laatste nieuws

Ondernemerspunt

Ondernemerspunt Meppel

Regiocampus Ondernemerspunt

Heeft u een opdracht, die uitgevoerd kan worden door onze studenten?
Neem dan contact op met het Ondernemerspunt!

Het Ondernemerspunt is dé plek waar instellingen en bedrijven binnen en buiten de Regiocampus nieuwe ideeën, opdrachten, onderzoeken en stages in kunnen brengen en in contact kunnen komen met Regiocampuspartners. Multidisciplinaire en multi level samenwerking met partners, professionals, studenten en ondernemers. Door studenten te laten samenwerken met bedrijven aan concrete proeftuinen/projecten wordt de binding van jong talent met de regio versterkt. Het ondernemerspunt is een initiatief van de Regiocampus.

Student Gildeleren

“Het fijne van het Regiocampus Gilde is dat de docent van school op de locatie aanwezig is. Zo staan we tijdens onze stage in direct contact met de school.” 

Anna: Student Gildeleren

Leden en partners