De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Laatste nieuws

Ondernemerspunt

Ondernemerspunt Meppel

Regiocampus Ondernemerspunt

Het ondernemerspunt is dé plek in de regio Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel waar  ondernemers ideeën en opdrachten uit diverse vakgebieden kunnen inbrengen en laten uitwerken door studenten.

Door studenten te laten samenwerken met bedrijven aan concrete opdrachten wordt de binding van jong talent met de regio versterkt. Het ondernemerspunt is een initiatief van de Regiocampus.

Thema’s

Werkklimaat

Instroom, behoud en doorstroom

Opleiding

Ontwikkeling en innovatie

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid

Ondertekening

Intensieve samenwerking

Student Gildeleren

“Het fijne van het Zorgcampus Gilde is dat de docent van school op de locatie aanwezig is. Zo staan we tijdens onze stage in direct contact met de school.” 

Anna: Student Gildeleren

Leden en partners