De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Professionals en studenten van bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen dragen wij bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

Laatste nieuws

Evenementen

Thema’s

Werkklimaat

Instroom, behoud en doorstroom

Opleiding

Ontwikkeling en innovatie

Zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid

Ondertekening

Intensieve samenwerking

Ondernemerspunt

Ondernemerspunt

Student Gildeleren

“Het fijne van het Zorgcampus Gilde is dat de docent van school op de locatie aanwezig is. Zo staan we tijdens onze stage in direct contact met de school.” 

Anna: Student Gildeleren

Leden en partners